Radiotelegrafistforeningen medvirker i begrænset omfang til orientering om ny- og efteruddannelse for foreningens medlemmer.

I forbindelse med bevilling af og optagelse på kurser er der en del formalia, som skal bringes i orden. Ofte skal der ske sagsbehandling i A-kasse eller kommunalt job-centerregi og afklaring af en række økonomiske forhold.

Som redskab for uddannelsesinteresserede medlemmer er her anført en række web-adresser. Listen er langt fra udtømmende, og vi opdaterer den gerne med nye, nyttige adresser (send os gerne oplysninger om flere gode adresser).

 
eVejledning Danmarks nye vejledningsenhed
Uddannelsesguiden
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Alle VUC-kurser
Fjernundervisning
GMDSS-kursus ved Marstal Navigationsskole
GMDSS-kursus ved Skagen Skipperskole
GMDSS-kursus Grønland
Marineskolen - SRC og ROC-VHFkurser (Eskilstrup på Falster) 

Opdateret 24.8.15