Mindeord over overtelegrafist Børge Møller Christensen.

Den 24. februar døde en afholdt kollega fra de danske kystradiostationer, medlem nr. 1941 Børge Møller Christensen, efter længere tids sygdom omgivet af sin nærmeste familie, 87 år gammel.

Han blev født i Skørping tæt ved Rebild Bakker og Rold Skov, men det var den store verden der trak, så han drog til Svendborg Navigationsskole, hvor han fik sit certifikat som radiotelegrafist i 1956.

Børges karriere startede om bord på Norske Amerikalinjens "Bergensfjord", som passager!! Han skulle til New York, hvor han påmønstrede Nordens "Nordhvalen". Livet til søs varede et par år, men der var en pige derhjemme der trak, nemlig Birthe, så i 1959 drog de sammen mod Grønland ombord på m/s Umanaq. Frem til 1961 var de i Frederikshåb og fra 61 - 67 i Dundas.

I 1967 vendte de hjem til Danmark, de savnede familien, og børnene nærmede sig skolealderen. Børge fik ansættelse på Skagen Radio, hvor han havde sit virke frem til stationens lukning i 1993. Efter lukningen blev vi spredt for alle vinde, nogle gik på pension/efterløn, andre fandt anden beskæftigelse, men Børge fortsatte i faget. Sammen var vi et par måneder på Flåderadio Frederikshavn, men der havde man også set skriften på væggen, lukning. Derefter tog Børge til Blåvand, hvor han var, til det også var slut der i 1995, og de sidste år på arbejdsmarkedet, frem til sin pensionering i 2000, var han sommerafløser på Lyngby Radio.

Børge vil blive husket som en særdeles dygtig telegrafist, en højt værdsat kollega, en god og munter kammerat og en kærlig familiefar. Årene vi havde sammen på Skagen Radio var fantastiske, der var et formidabelt kollegialt sammenhold, som gjorde radioen til en første klasses arbejdsplads. Heldigvis bevarede de af os som havde muligheden kontakten, med månedlige sammenkomster på "Pakhuset" i Skagen og den årlige julefrokost. De senere år, efter at Birthe og Børge flyttede fra Skagen til Vester Hassing for at være nærmere ved børn og børnebørn, blev det i sagens natur vanskelige for dem at deltage, samtidig med at helbredet begyndte at skrante.

Med Børges død, er vi rigtig mange gamle kollegaer fra de hedengange danske kystradiostationer, der står tilbage med et stort tab af en afholdt kollega, og vore tanker går til hans efterladte, hans hustru Birthe deres 4 børn og deres familier, som har mistet en god og kærlig mand, far, svigerfar og bedstefar.

Æret være Børges minde.

._._. …_._

På vegne af mange!
2270 Jakob F Andersen (OXP)