FORENINGEN 

Vedtægter

 Repræsentantskabet

 Dagsorden repræsentantskabsmøde 2020

Referat af repræsentantskabsmøde 2020

 Referat af repræsentantskabsmøde 2018

 Repræsentantskabsvalget 2017

 Repræsentantskabsvalget 2013

 Repræsentantskabsmødet 2012

 Repræsentantskabsvalget 2009

 Forretningsudvalget

Nyt fra forretningsudvalget

OKGØ-udvalget

Nyt fra grønlandsområdet

 Redaktionsudvalget

 Nyt fra Redaktionsudvalget

 Indmeldelsesblanket

Skema til oplysning om adresseændring m.v.